پرهیزات و مضرات زعفران

– مصرف زعفران بدون مصلح زیان آور می باشد.
– چون زعفران بر روی سیستم تولید مثل اثر دارد بنابراین خانم های باردار باید از خوردن آن احتراز کنند زیرا ممکن است باعث سقط جنین شود .
– خوردن زیاد زعفران برای کلیه ها مضر است، اشتها را کم می کند ، ایجاد سر درد می کند ، باعث اختلال حواس و اعصاب می شود .
– خوردن کلاله گل یا خوردن زعفران بیش از حد مجاز مخدر است
– بوییدن گرد نرم زعفران باعث سر درد های شدید و سرگیجه و رعشه می ‏شود
– خوردن آن تهوع ‏آورد است و قولنج ایجاد می‏ کند.
– چون زعفران بر روی سیستم تولید مثل اثر دارد بنابراین خانم های باردار باید از خوردن آن احتراز کنند زیرا ممکن است باعث اسقاط جنین شود.

* منابع

نسخه شفا ،معارف گیاهی ج‏۲ ، اسرار گیاهان دارویی

پشتیبانی
تیر 8, 1399
برچسب ها :